Разказват за животните на Странджа – този петък в Историческия музей в Бургас

Споделете:


 

Публичните лекции от образователната програма на РИМ-Бургас продължават с темата „Животинският свят на Странджа – многообразен и неповторим“. Автор е биологът от Природонаучния музей Божана Рибарова-Ходулова.

Лекцията ще обобщи знанието за животинския свят на планината, който тя е съхранила през хилядолетията. Не са малко представителите на безгръбначните (главно паяци и насекоми), срещащи се само в тази част на България. При гръбначните животни най-голямо видово разнообразие се наблюдава в защитената територия Природен парк „Странджа“. Планината има европейско значение по отношение на богатството на риби и влечуги. За съжаление много от видовете риби са останали с ниска численост, а някои може би вече не се срещат в странджанските реки. Влечугите са биологичната група с най-висок дял значими популации в Странджа. В планината се срещат едни от най-редките представители на змиите в Европа. Голямо е видовото разнообразие на птиците, като над 100 вида са включени в „Червената книга“ на България, а има и световнозастрашени представители.

Относно бозайниците, Странджа е планината, където се срещат най-много видове прилепи – те са защитени и полезни животни. Повечето са горски представители, тясно свързани със старите гори. Наличието на стари гори и чистотата на реките са предпоставка в Странджа да се намират едни от най-стабилните популации на дребни хищници в Европа. Опазването на странджанското биологично разнообразие има голямо научно и практическо значение и е наша отговорност.

Лекцията ще започне точно в 16.00 часа на 20 април, петък, в Изложбената зала на Историческия музей в Бургас (ул. „Лермонтов“ 31 – вход от ул. „Георги Кирков“).

Входната такса за лекциите е преференциална. Цената за възрастни е 2 лв., а за учащи и пенсионери – 1 лв.

 

Източник: Пресцентър Община БургасСподелете:

Коментари

Коментари